Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 18.4.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Northern Stories

Postiosoite: Saarisentie 57, 85930 Kangaskylä

Käyntiosoite: Kirkkotie 4, 85900 Reisjärvi

Puhelinnumero: 040-8250151

Sähköposti: satu@northernstories.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Satu Kangas-Viljamäki

Osoite: Saarisentie 57, 85930 Kangaskylä

Puhelinnumero: 040-8250151

Sähköposti: satu@northernstories.fi

Rekisterin nimi

Northern Storiesin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Northern Stories on vuonna 2012 perustettu yhden naisen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen valokuvaajan ja toimittajan palveluita

Northern Stories kerää asiakasta identifioivaa tietoa yrityksen pöytäkalenteriin, puhelimeen, paperilehtiöön, kameran muistikortille, tietokoneelle, tietokoneen ulkoiselle muistille, Mezo-laskutuspalveluun  ja Dropbox-pilvipalveluun asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten sekä kirjanpitoa ja laskutusta varten.

Pöytäkalenteriin merkitään asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamiseksi. Puhelimeen tallennetaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä tarvittaessa organisaatio, jonka kanssa Northern Stories on asiakas- ja/tai palvelusuhteessa.

Northern Stories tekee asiakkaasta muistiinpanoja paperilehtiöön asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten.

Northern Stories kirjoittaa asiakkaasta lehtiartikkelin tietokoneella, mikä tallennetaan sekä Northern Storiesin tietokoneelle, että Dropbox-pilvipalveluun asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten.

Valokuvausasiakkaiden kuvat Northern Stories tallentaa ensin kameran muistikortille, sitten tietokoneelle ja edelleen Dropbox-pilvipalveluun ja identifioi materiaalin asiakkaan nimellä asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten.

Northern Stories tallentaa asiakkaan nimen ja yhteystiedot Mezo-laskutusohjelmaan laskutusta varten.

Tiliporras Pohjoinen Oy hoitaa Northern Storiesin kirjanpitoa ja saa Northern Storiesin asiakastiedot laskutuksen osalta palvelusuhteen hoitamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Northern Stories tallentaa asiakkaidensa nimet, puhelinnumerot ja yhteystiedot sekä asiakkaan tilaamat palvelut.

Northern Stories tallettaa asiakkaastaan ottamat valokuvat sekä valmiin lehtiartikkelin/mainoksen, jonka asiakas on tarkastanut ja hyväksynyt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Northern Stories kerää rekisterin tiedot asiakkailta itseltään, julkisista asiakirjoista ja arkistoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Northern Stories luovuttaa valmiita lehtiartikkeleita ja kuvia asiakkaistaan niille julkaisijoille, jotka asiakas on hyväksynyt.

Northern Stories luovuttaa asiakastietonsa Tiliporras Pohjoinen Oy:lle kirjanpitoa varten.

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (62171999) 13§:n ja 16§:n kolmannen momentin mukaisesti.

Tietojen siirto Eu:n ja tai Eta:n ulkopuolelle

Northern Stories ei luovuta asiakastietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Northern Storiesin pöytäkalenteri kulkee aina yrittäjän matkassa, samoin puhelin ja paperiset muistiinpanot. Kun lehtiartikkeli on tehty, paperiset muistiinpanot tuhotaan polttamalla.

Northern Stories säilyttää asiakkaasta otettua passikuvaa, kunnes viranomainen on sen hyväksynyt tai kuvatunnus on vanhentunut.

Northern Storiesin tietokone on suojattu salasanalla, viruksen- ja tunkeutumisen torjuntaohjelmalla, minkä lisäksi kamera, muistikortit, tietokone ja tietokoneen ulkoinen muisti kulkevat aina yrittäjän mukana.

Northern Storiesin käyttämät ohjelmat ovat pääsääntöisesti nettipohjaisia ja jokainen niistä on suojattu omalla salasanalla.

Northern Stories päivittää atk-järjestelmänsä ja viruksen torjuntaohjelmansa säännöllisesti. Yrittäjä toimii huolellisesti asiakastietoja käsitellessään.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää korjauksia häntä koskeviin tietoihin. Tarkistus- ja korjauspyynnöt voi lähettää osoitteeseen: satu@northernstories.fi tai pyynnön voi esittää kirjallisesti Northern Storiesin toimistolla, osoitteessa Kirkkotie 4, Reisjärvi.

Korjauspyynnössä tulee olla perustelut sille, miksi ja millä perusteella tiedot tulee korjata.

Northern Stories päivittää rekisteriään oma-aloitteisesti ja poistaa vanhentuneet tiedot säännöllisin väliajoin.

Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä, eikä luovuteta mainontatarkoituksiin.

Muuta

Valokuvaussopimus Northern Storiesin kanssa tehdään kirjallisena, jolloin rekisteröitävälle kerrotaan tietosuoja- ja asiakasrekisteri selosteen sisältö. Samassa yhteydessä asiakas määrittelee ne alustat, missä hänestä otettuja kuvia saa/ei saa julkaista.

Lehtiartikkelia tehdessä asiakkaalle kerrotaan asiasta suullisesti tai asiakkaan halutessa kirjallisesti.

Valokuvaussopimus ja tämä seloste löytyvät Northern Storiesin kotisivuilta.

Tämä seloste on nähtävänä Northern Storiesin toimitiloissa, osoitteessa Kirkkotie 4, Reisjärvi.

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑